[RePEc-announce] Journal of Academic Value Studies [archive no. 2234]

Christopher Baum kit.baum at bc.edu
Tue Nov 9 01:50:27 UTC 2021


Template-Type: ReDIF-Archive 1.0
Handle: RePEc:atj
Name: Journal of Academic Value Studies
Maintainer-Email: javstudies at gmail.com
Description: Kaliteyi artırmaya çalışırken konuların dağılmaması için
uzmanlık alanında ilerlemek ve daha sınırlı bir alanda çalışma yapmak
gerekmektedir.
Bundan dolayı iktisadi ve siyasi konularla derginin kapsamını
sınırlandırmak tercih edilmiştir. Çünkü iktisat ile siyaset birbirinden
bağımsız konular değildir.
Bundan dolayı iktisadın çeşitli dalları, işletme, finans, yönetim ve
organizasyon ile siyaset, uluslararası ilişkiler ve iktisadi ve idari
bilimler alanına giren sosyal hizmet, sağlık yönetimi kapsamın içerisinde
yer alacaktır.
Yukarıdaki temel amaçlar doğrultusunda başka bir hedef uluslararası alanda
tanınır bir dergi olmaktır.
Bundan dolayı başta yardımcı editör olmak üzere uluslararası düzeyde editör
kurulu oluşturulmuştur.
Yardımcı editör ve üstün nitelikli editör kurulu ile birlikte uluslararası
düzeyde kaliteli bir dergi olmak için koordineli çalışma yapılmaktadır.
URL: https://javstudies.com/RePEc/atj/


<http://ideas.repec.org/e/pba1.html>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openlib.org/pipermail/repec-announce/attachments/20211108/8228f7d7/attachment.htm>


More information about the RePEc-announce mailing list